K43S30 BRAVIA 3 43” class LED 4K HDR Google TV (2024)